Şirket satışındaki gelir vergisi değişiyor.

Yeni vergi tasarısında anonim şirketlerin satışındaki gelir vergisi istisnası değiştiriliyor. Buna göre kurumlarda iki yıldan sonra %75, şahıslarda %100 olarak uygulanan şirket ve kişilerin iştirak hisselerindeki vergi istisnaları değişti ve 2 yıldan sonra %40, 3 yıldan sonra %50, 4 yıldan sonra %60, 5 yıldan sonra %75 oldu. Şahısların elindeki hisse senetlerinin satışı vergiden yüzde yüz muaftı. Yeni düzenlemede, kote edilmiş hisse senetlerinin satışı 2 yıldan sonra %60’dan başlayıp 5 yılın sonunda %90 olarak yeniden düzenlendi.

Share

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.