PTT ortak arıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) iştiraki ile yerli ve yabancı bir veya birkaç ortağın veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortağın bulunduğu yeni bir şirket kurulacak. Posta işlerinin yürütülmesi amacıyla kurulacak Anonim Şirkette PTT’nin hissesi yüzde 15’den az ve yüzde 49’dan fazla olamayacak.

PTT İştirakiyle Kurulacak Anonim Şirkete Ortaklığa Davet İlanı Resmi gazetede yayımlandı. Kurulacak şirket ile posta ve paralı posta hizmetleri sistem, cihaz, alet ve edevatı, personelsiz posta kabul ve teslim cihazları, ATM’ler ile çeşitli tipte modern posta ürünleri üretimi konusunda ileri teknolojiye sahip ve uluslararası pazarda pay sahibi olan ortaklarla, bölge ve Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi haline getirilerek iç ve dış pazara ait taleplerin karşılanması amaçlanıyor.

PTT’nin kuracağı yeni şirket; PTT, yerli ortak veya ortaklar, yabancı ortak veya ortaklardan veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortaklardan oluşacak. Kurulacak şirkette yerli ortak bulunması zorunlu kılınırken, PTT’nin şirketteki hissesinin yüzde 15’den aşağı ve yüzde 49’dan yukarı olamayacağı belirtildi. Yerli ve yabancı bir veya birkaç ortağın veya yabancı ortak tarafından kurulmuş yerli ortağın hisselerinin toplamı ise yüzde 51’den az olamayacak.

http://www.sabah.com.tr

Share

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.