Imtech NV, Türkiye’den AE Arma-Elektropanç’ı satın aldı.

Yıllık geliri 5.7 milyar euronun üzerinde olan Avrupalı elektrik hizmetleri sağlayıcısı Imtech NV, Türk teknik hizmetler sağlayıcısı kuruluş AE Arma-Elektropanç’ı satın aldığını bildirdi. Şirketin açıklamasında kuruluşun 1200’ün üzerinde çalışanı ile yıllık 90 milyon euro gelire sahip olduğunun altı çizildi. Açıklamaya göre, Imtech lk etapta Elektropanç’ta %80 pay alacak, kalan pay ise gelecekte satın alınacak.  Satın alma ile Imtech’in Türkiye’de güçlü bir pozisyona sahip olacağı aktarıldı.

Share

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.